ΟΜΙΛΙΑ – “ΘΕΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ” – 19/03/17

ΟΜΙΛΙΑ – “ΘΕΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ” – 19/03/17

Ομιλία με τίτλο “Θετική αντιμετώπιση αρνητικών καταστάσεων” στο σύλλογο Δανειοληπτών Θράκης, Κομοτηνή.
  • Date March 19, 2017
  • Tags Ομιλίες