ΟΜΙΛΙΑ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ 04/2013

ΟΜΙΛΙΑ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ 04/2013

Commons Fest
Γιάννης Φαρσάρης & Νικόλας Σμυρνάκης
Φωτογραφίες από την ομιλία με θέμα: Ανοικτή κουλτούρα διαδικτύου στη ζωή και στην τέχνη.
Λογοτεχνία ψηφιακή, ανοικτή, συνεργατική.
Ανοικτή βιβλιοθήκη OPENBOOK
video παρουσίασης

  • Date April 8, 2013
  • Tags Ομιλίες

Related Projects

0