Όροι Χρήσης

Προκειμένου να κάνετε χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του διαδικτυακό
μας τόπου www.IslandofMan.me παρακαλώ διαβάστε με προσοχή τους όρους
χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν. Σε περίπτωση
διαφωνίας παρακαλούμε μην επιλέξετε κάποια από τις υπηρεσίες. Σε κάθε άλλη
περίπτωση συμπεραίνουμε ότι τους αποδέχεστε. Οι όροι χρήσης που ακολουθούν
ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για οτιδήποτε περιλαμβάνεται
στις σελίδες του διαδικτυακού μας τόπου. Διατηρούμε το δικαίωμα να
τροποποιούμε τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις γι’ αυτό παρακαλούμε να
ελέγχετε για τυχόν αλλαγές κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.
Εφόσον εξακολουθείτε να τις χρησιμοποιείτε, συμπεραίνουμε ότι αποδέχεστε
τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις.