Όροι Αγοράς

Οι παρακάτω όροι σκοπό έχουν να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη διαδικασία
αγοράς, τις υποχρεώσεις σας αλλά και τα δικαιώματά σας.

Κάθε υπηρεσία coaching (ή άλλη) ή θέση σε σεμινάριο που κατοχυρώνετε
αποτελεί άδεια για την συμμετοχή σας στο συγκεκριμένο coaching (ή άλλη
υπηρεσία) ή στο συγκεκριμένο σεμινάριο με βάσει τους όρους που αναγράφονται
στο συγκεκριμένο coaching/σεμινάριο. Οι εγγραφές για σεμινάρια/ coaching
πραγματοποιούνται με την σειρά που λαμβάνονται. Εάν έχει συμπληρωθεί ο
αριθμός των ατόμων για το σεμινάριο/coaching, ο πελάτης θα ενημερωθεί
αντίστοιχα για την επόμενη ημερομηνία όπου το σεμινάριο/coaching είναι
ανοιχτό. Η προγραμματισμένη ημερομηνία του σεμινάριο/coaching ή ο τόπος
διεξαγωγής του, μπορεί να αλλάξει κάτι για το οποία θα σας ενημερώσουμε.

Αν έχετε κάποια απορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

0